Om os

Forsikring:
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej, 601, 2750 Ballerup, tlf.nt. 70 11 20 20, www.tryg.dk.
(Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa)

Erhvervstyrelsen:
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk.

Forbrugerbeskyttelse:
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Faglige organisationer:
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk.

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:
Roskilde Avis
Lejre Lokalavis
Lokalavisen Hornsherred
Boligmarkedet
Berlingske tidende
Amagerbladet
Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens, vederlagets eller rabattens størrelse.

Samarbejdsaftaler:
E-soft
Dansk Boligforsikring & Willis Forsikringsservice